Новини и Събития

**ЧЕТВЪРТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по преокта “e- ОБУЧЕНИЕ ЗА УЕЛНЕС И СПА УСЛУГИ/ eTRAWELSPA” и Симпозиумът  ”Перспективи пред Здравното Обучение с използване на е- инструментище се проведе между 12ти – 15ти юни 2013 в Хания, ГЪРЦИЯ.

информация за третата конференция по проекта, Австрия, инсбрук

** ПРИЛОЖЕНИЯ НА масажа в балнеоложките курорти Курсът ще започне на 02.18.2013. Ако се интересувате от нашите курсове, моля РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ и влезте в платформа за електронно обучение, за ДА ИМАТЕ ДОСТЪП ДО ВСИЧКИ материали за обучение. Регистрацията е отворена между 15.01-15.02.2013 и е БЕЗПЛАТНА!

** ПРИЛОЖЕНИЯ НА ХИДРОКИНЕТОТЕРАПИЯТА В РАМКИТЕ НА БАЛНЕОЛОЖКИТЕ КУРОРТИ Курсът ще започне на 18.02.2013. Ако се интересувате ОТ нашите курсове, моля РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ и влезте в платформаТА за електронно обучение, ЗА ДА ИМАТЕ ДОСТЪП ДО ВСИЧКИ материали за обучение. Регистрацията е отворена между 15.01-15.02.2013 и е БЕЗПЛАТНА!

 

Ние предлагаме 4 вида курсове.

 1.Обучение за СПА терапевт

Тези курсове са насочени към хора със средно образование, целящи да работят в  СПА Центрове
Продължителност: 360 часа 
ETRAWELSPA001 - Хидротерапия
ETRAWELSPA002 – Уелнес и СПА
ETRAWELSPA003 – Помощен билогичен СПА терапевт
ETRAWELSPA004 – Околна Терапия
-360 часа 
-Начин, по който да се следват онлайн курсовете на платформата за електронно обучение 
-Начин на оценяване/финален тест, включително стажове/ онлайн обучение в платформата 
-Акредитация и брой кредити: неприложимо, курсът не е акредитиран и няма да има дипломи. 
-Условия за завършване (присъствие във всички часове, резултат по- висок от 50% на финалния изпит, предаване на проект/ разработен казус)

 

2. Обучение по програма: Организация и мениджмънт на СПА и уелнес центрове
Тези курсове са насочени към хора със средно образование, целящи да работят в СПА центрове 
Продължителност: 40 часа 
Онлайн сертифициране БСУ
-40 часа
-Начин, по който да се следват онлайн курсовете чрез платформата за електронно обучение
-Начин на оценяване/ финален тест, включително стажове/ онлайн казус в платформата
-Акредитация и брой кредити: неприложимо, ще се издават сертификати за участие от
БСУ, България

-Условия за завършване (присъствие във всички часове, резултат на финалния изпит по- висок от 50%, предаване на проект / разработен казус)

 

3.Обучение по програма: Приложения на хидрокинезитерапията в рамките на балнеоложките курорти (магистърски курс)

ETRAWELSPA005
Тези курсове са насочени към студенти, които правят магистратура и целят да работят в балнеоложки курорти 
Стартира през май 2013
Продължителност 300 часа 
-300 часа – 3 месеца
-Начин, по който да се следват онлайн курсовететеоритична част, демонстрационни клипове и дейности от балнеоложки курорти- практическа част 
-Начин на оценяване / финален изпит, включително стажове: тест с теоритични въпроси, разучаване и разработване на казус и предаване на проект за практическата част
-Акредитация и брой кредити: 30 MCTS (признати от Румънското Министерство на Образованието, младежта и спорта)
-Условия за завършване (присъствие във всички часове, повече от 50% на финалния изпит, участие в практики, реализирани в балнеоложки курорти) 
-Разходите по практиките не са покрити от проекта

 

4. Обучение по програма:  ”Приложения на масажа в рамките на балнеоложките курорти (магистърска програма)

ETRAWELSPA006
Тези курсове са насочени към студенти, които правят магистратура и целят да работят в балнеоложки курорти
Стартират на 23 февруари 2013

Продължителност 230 / 260 часа 
-230 часа за UPIT / 260 часа за UCV – 3 месеца
-Начин, по който да се следват онлайн курсовете– теоритична част, демонстрационни клипове и дейности от балнеоложки курорти- практическа част

-Начин на оценяване / финален изпит, включително стажове: тест с теоритични въпроси, разучаване и разработване на казус и предаване на проект за практическата част

-Акредитация и брой кредити: 30 MCTS (признати от Румънското Министерство на Образованието, младежта и спорта)

-Условия за завършване (присъствие във всички часове, повече от 50% на финалния изпит, участие в практики, реализирани в балнеоложки курорти)

-Разходите по практическата част не са покрити от проекта

 

Инструкции за обучаващите се (текст) 
Можете да се регистрирате като кликнете върху *създай профил*.
Ще се отвори регистрационна бланка. Моля попълнете всички полета.
в края на регистрационния период ще получите имейл, съдържащ информация за следващите стъпки.